Duurzaamheid impact Bundles Tip of the iceberg

2016: impact in vogelvlucht

Wetenschappers, beleidsmakers en economen zijn het erover eens, een circulair systeem waarin alleen de beste producten worden gebruikt én hergebruikt heeft een positieve impact, zowel voor gebruikers, producenten én het milieu.

Laten we dat dan maar doen zou je denken! Helaas is het zo simpel niet. Stakeholders zitten vastgeroest in ouderwetse systemen waarin het voor producenten voordelig is om veel te verkopen in plaats van om kwaliteit te verkopen.

 

Bundles impact


Bundles heeft twee doelen: tevreden klanten en maatschappelijke impact. De circulaire economie heeft enorme potentie, wij willen bewijzen dat we deze potentie ook daadwerkelijk kunnen verzilveren. Door een nieuw verdienmodel te lanceren en klanten tevreden te maken hopen wij dat zo veel mogelijk fabrikanten ook de stap naar een nieuw systeem durven te maken. Pas als we dat gerealiseerd hebben is ons doel geslaagd en kunnen we van échte impact spreken. Maar ook onderweg naar ons einddoel realiseren we positieve impact. 

Sinds begin 2015 verkopen we ‘pay-per-use’ abonnementen op wasmachines en drogers vanuit de overtuiging dat we met behulp van de Bundles Buddy (verbinding van apparaat met het internet) veel meer schone was uit één apparaat kunnen halen met gebruik van minder energie, wasmiddel en water en met minder onderhoudskosten. Wassen zonder Waste noemen we dat; wassen volgens de circulaire economie.

Met onze 600 klanten in 2016 voorkomen we dat er 900 wegwerpapparaten worden geproduceerd. Bovendien voorkomen we dat 130 ton CO2 wordt uitgestoten. Dat staat gelijk aan 26 voetbalvelden met in totaal 6.500 bomen die een jaar lang groeien en CO2 opnemen. Bovendien hebben onze klanten samen het waterverbruik van 42 huishoudens bespaard en hoeft door hun 6.300 liter wasmiddel niet geproduceerd te worden.

Bundles impact 2016

Minder apparaten, grondstoffen en energie

De soort en hoeveelheid materiaal dat wordt toegepast in wasmachines verschilt weinig per merk en model (tussen de 30 en 40 kg staal bijvoorbeeld). De prijs en levensduur van de apparaten daarentegen verschilt enorm. Terwijl het lagere segment ongeveer 2 duizend uur meegaan, kan er met een topkwaliteit wasmachine wel 10 duizend uur gewassen worden.

Met Bundles maken we kwaliteit toegankelijk. Een (groot) gedeelte van onze klanten zou – wanneer Bundles geen abonnementen zou aanbieden – een ‘wegwerpapparaat’ gebruiken. Deze klanten gebruiken één wasmachine of droger voor de komende 5.000 wasjes terwijl hier gemiddeld 2 apparaten voor nodig zijn. Hierdoor hoeft per klant één wegwerpapparaat nooit gemaakt te worden. Dat scheelt grondstoffen en energie voor productie en afvalverwerking.

De verwachting is dat we door effectief onderhoud, efficiënte reparaties en refurbishment de levensduur van apparaten met 25% kunnen verlengen. Hierdoor hoeft 0.5 wegwerpapparaat nooit gemaakt te worden.

Als een apparaat kapot gaat worden alle onderdelen die kunnen worden toegepast in nieuwe apparaten – zoals het gietijzeren balansgewicht wat nu al wordt hergebruikt – geupcylced. Dit scheelt grondstoffen en energie. De precieze impact hiervan is lastig te berekenen en afhankelijk van de toekomstige situatie.

 

Minder verbruik

Duurzaamheid impact bundles bomDe Europese unie is bij het opstellen van de Energielabels uitgegaan van een gemiddelde van 220 wasjes en 160 droogbeurten per jaar.

Omdat we klanten belonen om de capaciteit efficiënter te benutten door te betalen voor gebruik wordt er door Bundles klanten 15% minder gewassen en gedroogd dan het gemiddelde. Dit scheelt per klant 33 wasjes en 24 droogbeurten per jaar.

Dit nemen we mee in de besparing per Bundles apparaat. Daarnaast berekenen we energie, wasmiddel en water winst door ‘slimmer gebruik’, wat betekent het gebruik van zuinige apparaten, het draaien van (energie)zuinige programma’s en het slim doseren van wasmiddel.

Een overzicht van de resultaten per huishouden per jaar van deze berekening vind je in deze tabel.

 

Besparing door minder gebruik Besparing door slimmer gebruik Totale besparing Besparing in kg CO2
Energie wasmachine 34 kWh 57 kWh 91 kWh 64 kg
Energie droger 44 kWh 174 kWh 218 kWh 153 kg
Wasmiddel wasmachine 2,8 liter 7,8 liter 10,6 liter
Water 1.749 liter 1.496 liter 3.245 liter

 

Energie

Topkwaliteit wasmachines en drogers gaan niet alleen lang mee, ze verbruiken ook minder energie, water en wasmiddel. Een ‘wegwerpapparaat’ gebruikt bij aanschaf per jaar gemiddeld 224 kWh elektriciteit (Energielabel A+). Dat Bundles klanten 15% minder wassen betekent daarom een besparing van 34 kWh.

De zuinige wasmachines in een Bundles abonnement gebruiken volgens het Energielabel 23% minder energie. Onze klanten gebruiken echter 30% minder energie omdat ze slim wassen op lage temperaturen en met volle beladingen. In de overige 187 wasjes besparen ze daarom 57 kWh per huishouden.

Een droger met energielabel B verbruikt 290 kWh per jaar. Een reductie van het aantal droogbeurten met 15% betekent daarom een besparing van 44 kWh. De Miele A++ warmtepompdroger verbruikt echter 70% minder energie dan een gemiddeld apparaat. Dit betekent een besparing van 174 kWh voor de overige 136 droogbeurten.

 

Wasmiddel

De gemiddelde Nederlander gebruikt 30% meer wasmiddel dan aangeraden. Dit komt neer op 12 wasbeurten per liter wasmiddel. Omdat Bundles klanten 15% minder wasjes draaien scheelt dit per jaar 2,8 liter wasmiddel.

Met het automatische doseersysteem Twindos worden meer dan twee keer zo veel wasbeurten gedraaid met een liter wasmiddel. Voor de resterende 187 wasjes per huishouden resulteert dit in een besparing van 7,8 liter wasmiddel per jaar. Dit betekent dat de totale wasmiddelbesparing voor een Bundles klant neerkomt op meer dan 10 liter.

Wasmiddel, vaatwastabletten, wasverzachter - duurzaam wasmiddel - biologisch wasmiddel - zuinig en schoon wassen

 

Waterverbruik

Een wasmachine gebruikt gemiddeld 53 liter water per keer. Omdat Bundles klanten 15% minder wasjes draaien scheelt dit per jaar 1.749 liter. Voor de overige 187 wasjes gebruikt een Bundles klant 8 liter water minder door een zuinig apparaat en slimme wasprogramma’s. Dit telt op tot een waterbesparing van 1.496 liter over het gehele jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *